Lønnstakere

Alle sysselsatte som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn. For lønnstakere med flere arbeidsforhold, benyttes det arbeidsforhold som er fastsatt som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).