Brannstasjon

Bygning for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell. Depoter, lagerrom med enkelt utstyr for brannbekjempelse, regnes ikke som brannstasjoner.