Driftsutgiftene

Kostnader relatert til å drifte utdanningsinstitusjoner, kostnader arbeidsgiver har i forbindelse med utdanning av ansatte (jobbtrening), samt husholdningers utgifter til skrivemateriell og bøker (ikke levekostnader). Driftskostnader til utdanning må ikke forveksles med finansiering av utdanning.