Primærnæringer

Næringer innen jordbruk, skogbruk og fiske.