Stats- og kommuneforvaltningen

Omfatter enheter som forvalter et politisk og administrativt ansvar. Blant annet iverksette og håndheve reguleringer, produsere tjenester for konsum, gratis eller til reduserte priser og omfordele inntekt og formue. Statsforvaltningen omfatter også helseforetakene.