Privat sektor og offentlig eide foretak

Omfatter alle enheter, også kommunale og statlig eide virksomheter som ikke driver offentlig forvaltning. Dette omfatter helt eller delvis statlig eide virksomheter som f.eks. Telenor, Statkraft, Equinor, mv.