Hovedinntektstaker

Den personen i husholdningen med høyest samlet inntekt før skatt.