Yrkestilknyttet

Å være yrkestilknyttet ifølge SSBs inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, betyr å ha hatt en lønns – og/eller næringsinntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av året, som i 2017 tilsvarte 186 600 kroner. Merk at denne definisjonen skiller seg fra begrepet «sysselsatt» i SSBs arbeidsmarkedsstatistikk.