Lavinntekt

Lavinntekt defineres her som å tilhøre en husholdning der samlet inntekt etter skatt er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt blant hele befolkningen. Inntekten er vektet etter den såkalte EU-skalaen for antall barn og voksne i husholdningen, siden husholdninger av ulik størrelse trenger ulik inntekt for å kunne ha samme forbruk. Merk at lavinntekt regnes ut i fra husholdningens samlede inntekt, der lønn kan være én av flere inntektskilder. Å tilhøre en lavinntektshusholdning betyr dermed ikke nødvendigvis at man har lavt lønnsnivå.