Leiejord

er jordbruksareal der bruker og eier av arealet er forskjellige personer, inklusive ikke-fysiske personer.