Faste priser

Økning ut over endringen i konsumprisindeksen (KPI). KPI økte med 1,8 prosent fra 2016 til 2017 og med 2,7 prosent fra 2017 til 2018.