Akuttmottakenes serviceområder

Et konseptuelt geografisk område som i dette tilfellet er beregnet mht. kjøretid. Dersom man oppholder seg innenfor serviceområde til et bestemt akuttmottak, har du kortere reisevei til dette akuttmottaket enn noe annet.