Akuttmottak

Et akuttmottak kan ta imot pasienter som trenger √łyeblikkelig hjelp. Det er 51 akuttmottak med funksjonen akutt indremedisin i Norge, og av disse har 46 stykker i tillegg funksjonen akutt kirurgi. Det er tre private ikke-kommersielle foretak blant de 51 akuttmottakene, to ligger i Oslo og ett i Bergen.