Biogass

kommer hovedsakelig fra anaerob gjæring/fermentering, dvs. gjæring uten oksygen (O2) av organisk avfall, som kloakkslam, matavfall og husdyrgjødsel. Det består av karbondioksid og metan, men det er kun metan som gir energi.