Avansert biodrivstoff

er produsert av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk som ikke kan ha alternativ anvendelse som mat eller dyrefor.