Hovedlovbrudd

Dersom en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres fengslingen ut fra hovedlovbruddet. Det vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. For mer detaljert informasjon om dette og om lovbruddsinndeling i statistikken, se Om statistikken samt tekstboks under.