Glyfosat

er virkestoffet i blant annet sprøytemiddelet Roundup, som brukes til å bekjempe og kontrollere vegetasjonen i sporet. Dette er et sikkerhetstiltak da det sørger for å opprettholde sporstabiliteten (Bane Nor, 2017).