Omkanalisert

En omkanalisering er en betalingsstrøm som ikke kan observeres i virkeligheten, men som konstrueres i statistikken for å få fram økonomiske realiteter.