Gjennomsnittlig liggetid

Gjennomsnittlig liggetid beregnes som antall liggedøgn delt på antall utskrivninger.