Fly-operative kostnader

Fly-operative kostnader gjelder kostnader til å drive luftambulansene og administrere tjenesten, og finansieres via foretaket Luftambulansetjenesten HF. Fly-operative kostnader inkluderer ikke kostnader til medisiner og helsepersonell som sykehusene (helseforetakene) selv har ansvar for.