Passasjerkilometer

Produktet av reiselengde og antall passasjerer som er transportert. Eksempel: Et tog med 100 personer som kjører 50 kilometer har utført et passasjertransportarbeid på 100 x 50 = 5 000 passasjerkilometer.