Tonnkilometer

Produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: Et tog som transporterer 20 000 tonn gods i 100 kilometer har utført et godstransportarbeid på 20 000 x 100 = 2 000 000 tonnkilometer.