Vanlige byggesøknader

«Vanlige byggesøknader» har en teknisk betegnelse: «Ett-trinns-søknad med ansvarsrett, i samsvar med kommunale planer og med 3 ukers saksbehandlingsfrist». Dette er oftest enkle byggesøknader hvor ansvarlige firma står for byggesøknad, prosjektering og oppføringen av tiltaket.