Partiorganisasjonene som rapporterte fullt regnskap

Partiledd med årlige inntekter på 12 000 kroner eller mer når all offentlig støtte er holdt utenom. Partiene sine folkevalgte grupper i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget er ikke en del av rapporteringen.

Partiledd som kommer under terskelverdien på 12 000 kroner skal i stedet for regnskap avgi en erklæring om inntektsnivået og enkelte andre forhold.