Mishandling i nære relasjoner

Inngår i lovbruddstypen Voldslovbrudd. Mishandling i nære relasjoner omfatter alvorlig eller gjentatt mishandling ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, og inkluderer mishandling både med og uten bruk av vold. Frem til 1.10.2015 inneholdt statistikken og straffeloven bestemmelser om mishandling «i familieforhold», som i straffeloven 2005 og nye statistikker er utvidet til å gjelde «i nære relasjoner». Se straffeloven 2005 §§ 282-283.