Hovedlovbruddet

Dersom en person er registrert som offer for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres offeret ut fra hovedlovbruddet. Det vil si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.