Fastleger

Noen fastlege har avtale med mer enn én kommune. Per 31/12-2018 var det 4 814 fastlegelister fordelt på 4 787 fastleger. For fastleger med flere lister blir kun den lengste fastlegelisten tatt med. Fastlegelister uten fastleger er ikke tatt med. For 2018 gjelder det 100 lister.