P90/P10

Ulikhetsmålet viser forholdstallet mellom inntekten til personen som har høyere inntekt enn 90 prosent av befolkningen, og personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av befolkningen.