Variabel

I en regresjonsanalyse vil uavhengige variabler påvirke den avhengige variabelen. I dette tilfellet er den avhengige variabelen å utvandre eller ikke, og de uavhengige variablene er kjønn, alder, utdanning og innvandringsgrunn.