Arbeidsledighetsraten

Andelen arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken betegner summen av de arbeidsledige og de som er sysselsatt.