Nye EU-land

Nye EU-land fra 2004, 2007 og 2013: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Bulgaria og Romania. Malta og Kypros, som også ble med i 2004, inngår i gruppen Vest-Europa etc.