Utenfor arbeidsstyrken

Dette gjelder dem som hverken er registrert arbeidsledig eller er sysselsatt. De kan være studenter, uføre, pensjonister etc.