Innvandringsgrunn

viser grunn til første innvandring, det finnes fire hovedgrunner: Arbeid, flukt, utdanning og familieinnvandring. Det er ikke registrert innvandringsgrunn for dem som ble bosatt i Norge før 1990, eller for dem som har statsborgerskap fra nordiske land.