Standpunktkarakterer

skal gi informasjon om kompetansen til en elev ved slutten av opplæringen i faget. I de fleste fag får elevene standpunktkarakterer etter 10. trinn.