Grunnskolepoeng

er en samlet poengsum ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet, som danner grunnlaget for opptak til videregående skole