Omsetningskravet

I Norge har vi et omsetningskrav for biodrivstoff, som innebærer at selgere av drivstoff til veitransport må blande inn en fastsatt andel biodrivstoff. Avansert biodrivstoff teller dobbelt i beregningen. Utslippsberegningen er basert på forbruket, uavhengig av omsetningskravet.