Klimameldingen

Klimameldingen er regjeringens klimastrategi fram mot 2030 som beskriver hvordan Norge skal oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU i perioden 2021-2030.