Handlet på nett

Har handlet på nett i løpet av de siste 12 månedene før intervjutidspunktet som var 2. kvartal 2019.