Siktelser

Å være siktet betyr i SSBs kriminalstatistikker at en person etter endt politietterforskning har status som antatt gjerningsperson for et oppklart lovbrudd, forut for en eventuell domstolsbehandling. Denne definisjonen avviker noe fra siktelsesbegrepet slik det brukes av politiet, og personer som har fått status som siktet under etterforskningen, men hvor siktelsen er frafalt, er ikke en del av datagrunnlaget.