Medsiktede

brukes her om personene som individene i utvalget har blitt siktet for å ha begått et lovbrudd sammen med. Disse personene kalles også samarbeidspartnere. Merk at denne definisjonen ikke er direkte sammenlignbar med såkalte «medskyldige» i den årlige statistikken over siktede.