Gruppekriminalitet

brukes for å beskrive fenomenet hvor to eller flere personer begår kriminalitet sammen (dette kalles «co-offending» på engelsk). Gruppekriminalitet må ikke forveksles med gjengkriminalitet eller organisert kriminalitet.