Resten av befolkningen

viser til personer som ikke er innvandrere. Denne gruppen omfatter også norskfødte med én og to utenlandsfødte foreldre, samt utenlandsfødte med én eller to norskfødte foreldre.