Sysselsette

er personar som utførte inntektsgivande arbeid i minst ein time i referanseveka, samt personar som har slikt arbeid, men som var borte på grunn av sjukdom, ferie, lønna permisjon og liknande. Personar som er inne til førstegongs militærteneste vert rekna som sysselsette.