Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et rentefond som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.