Bosatt og ikke-bosatte

Dersom man forventes å oppholde seg i landet i minst seks måneder blir man registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret. Ikke-bosatte er personer som forventer å oppholde seg mindre enn seks måneder i landet.