FNs matvareindeks

Matvareindeksen utarbeidet av FN-organet FAO (Food and Agriculture Organization) og omfatter sukker, korn, meierivarer, kjøtt og vegetabilske oljer.