Biodrivstoff

Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale. Eksempler på biodrivstoff er bioetanol, som stort sett lages av korn, sukkerrør eller mais og biodiesel, som hovedsakelig lages av planteoljer.