RÅK-varer

Uttrykket RÅK kommer fra ordet «råvarepriskompensasjon», og er knyttet til EØS-avtalen.