Volum

Med volumvekst menes endringen av forbruket fra ett år til et annet etter at man har fjernet effekt av prisstigning. Volumendringer er ikke bare endringer i mengde for en aktuell produktgruppe, men stammer også fra endringer i produktenes egenskaper og sammensetningen av produktene innen gruppen.