Forbruksandeler

Forbruksandeler er konsumet av hver enkeltvare/-tjeneste som relativ andel av det totale konsumet. Det er konsumet slik det måles i Nasjonalregnskapet som gir vektinformasjon på et aggregert gruppenivå, mens Forbruksundersøkelsen, bransjerapporter og andre kilder gir informasjon om den relative betydningen på det mest detaljerte nivået, det vil si per vare eller tjeneste.